Projektová kancelář existuje od roku 1990, pod názvem Atelier 205 vystupuje od roku 1993.Ing. arch. Vilém Chroboczek

Narozen 1959 ve Frýdku – Místku,
fakulta architektury VUT Brno

Od roku 1993 autorizovaný architekt pro obor - autorizace bez specifikace oboru autorizovaný architekt, může vykonávat činnost v celém rozsahu vymezeném písm. a) až l) §17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č.150/2004 Sb.) Č. autorizace 01216


Ing. arch. Adéla Chroboczková

Narozena 1988 v Brně,
fakulta architektury VUT Brno, fakulta architektury TU Graz (Technická univerzita Graz), Rakousko
V ateliéru působí od roku 2015
architektka s přesahem tvorby do grafického designu

Máme oprávnění a prostředky a dlouholeté zkušenosti pro zpracování dokumentace v následujících oborech:


Projektové dokumentace jsou zpracovávány komplexně týmem zkušených projektantů ve všech požadovaných profesích.

Adresa kanceláře:
Ateliér 205
Gargulákova 32
614 00 Brno - Husovice